Beszédfejlesztő mondókák gyerekeknek

Beszédfejlesztő mondókák gyerekeknek. Mikor még a gyerek olyan kicsi, hogy még a könnyű nyelvtörőket se tudja megtanulni, érdemes lehet beszédfejlesztő mondókákkal javítani a beszédkészségét.

hirdetés

Beszédfejlesztő mondókák gyerekeknek

A mondókák végén megtalálod a letölthető pdf anyagot is.

1# Beszédfejlesztő mondóka

Volt egyszer egy kicsi eper,
Azt gondolta ő egy szeder!
Buta vagy te, kicsi eper!
Hogyan lehetnél te szeder?
A szeder az a fán terem,
te meg a földön hemperegsz.

2# Beszédfejlesztő mondóka

Szivárvány van fenn az égen,
a kezemmel el nem érem.
Létrát hozok, felmászom,
így szerencsét próbálok.

3# Beszédfejlesztő mondóka

Milyen lenne ez a világ,
ha a macska tollas lenne,
a hal négy lábon menne,
a katica kukorékolna,
a répa a kertben futkosna?
Ha mindez így lenne,
ez a világ bolond lenne!

4# Beszédfejlesztő mondóka

Én is pisze, te is pisze,
Gyere, pisze, vesszünk össze!

5# Beszédfejlesztő mondóka

Kerekecske, dombocska,
Itt szalad a nyulacska.
Erre megyen, itt megáll,
Itt egy körutat csinál,
Ide bújik, ide be,
Kicsi gyermek keblibe.

6# Beszédfejlesztő mondóka

Hőc, hőc, katona,
Ketten ülünk egy lóra,
Hárman meg a csikóra,
Azzal megyünk Budára,
A budai vásárra.

7# Beszédfejlesztő mondóka

Nyuszi fülét hegyezi,
Nagy bajuszát pödöri,
Répát eszik: rop, rop, rop,
Nagyot ugrik: hopp, hopp, hopp.

8# Beszédfejlesztő mondóka

Ilyen nagy az óriás:
Nyújtózkodjunk kispajtás! (nyújtózkodás)
Ilyen kicsi a törpe:
Guggoljunk le a földre! (guggolás)

9# Beszédfejlesztő mondóka

Hétfőn hentereg,
Kedden kecmereg,
Szerdán szendereg,
Csütörtökön csak csücsül,
Pénteken párnára dűl,
Szombaton szundít szorgosan,
Vasárnap horkol hangosan.

10# Beszédfejlesztő mondóka

Szürke szamár szomorú,
mert a szőlő savanyú.
Ne szedd szamár a szőlőt,
egyél inkább a tökből!

11# Beszédfejlesztő mondóka

Erdő szélén házikó, (házikót rajzolunk a levegőbe)
abban lakik nagyanyó. (hüvelykujjunkkal és mutatóujjunkkal kis kört formázunk és a szemünk elé tesszük, mintha szemüvegesek lennénk)
Lám egy nyuszi ott robog, (nyuszifüleket csinálunk a kezünkkel a fejünk fölé)
az ajtaján bekopog. (kopogunk)
Kérlek, segíts énrajtam, (mintha imádkoznánk)
a vadász a nyomomban. (mintha lőnénk a kezünkkel)
Gyere nyuszi, sose félj, (hívogató kézmozdulatok)
megleszünk mi kettecskén. (ölelkező mozdulatok)

12# Beszédfejlesztő mondóka

Bice-bóca kabóca,
ég a lámpa kanóca,
de be hozzánk ne gyere,
mert a szomszéd egere
itt lapul az ágy alatt:
elkapja a lábadat!

13# Beszédfejlesztő mondóka

Megy a kocsi, fut a kocsi:
patkó-dobogás,
Megy a vonat, fut a vonat:
zúgó robogás.

14# Beszédfejlesztő mondóka

Vajon hova fut a kocsi?
Három falun át!
Vajon hova fut a vonat?
Völgyön, hegyen át!

15# Beszédfejlesztő mondóka

Zim, zim, megy a gép, megy a gép,
fut a sinen a kerék,
forog a kerék.
Zum, zum, nagy az út, nagy az út,
fekete az alagút,
a masina fut.

16# Beszédfejlesztő mondóka

Elöl megy egy hangya,
fejében kalapja.
Utána a béka,
jaj, csak be ne kapja!
Mögöttük a sikló, szándéka aggasztó.
A sor végén gólya lépked,
neked mi lesz az ebéded?

17# Beszédfejlesztő mondóka

Borsót főztem, (mintha kevernénk valamit)
jól megsóztam, (sózó mozdulatok)
meg is paprikáztam. (mintha szórnánk rá paprikát)
Ábele, bábele fuss! (tapsolunk)

18# Beszédfejlesztő mondóka

Hej Gyula, Gyula, Gyula, (ütögetjük a térdünket)
szól a duda, duda, duda, (hasunkat finoman ütögetjük)
Pest, Buda, Buda, Buda, (öklünket ütjük össze)
pattogatott kukorica. (dobolunk az ujjainkkal a fejünkön)

19# Beszédfejlesztő mondóka

Mérleg vagyok, billegek, (mérlegállás, karok oldalsó középtartásban)
két karomra súlyt teszek.
Óra vagyok, ketyegek, (mutatóujjunkat föl-le mozgatjuk mindkét kezünkön)
óvodába sietek-sietek. (helyben járás)

20# Beszédfejlesztő mondóka

Én kis kertet kerteltem, (kört rajzolunk a levegőbe)
bazsarózsát ültettem. (függőleges mozdulatokkal mintha virágot ültetnénk)
Szél, szél fújdogálja, (jobbra-balra mozgatjuk a kezünket a fejünk felett)
eső, eső veregeti, (ujjainkkal zongorázunk, mintha esne az eső)
huss! (leguggolunk, tapsolunk)

21# Beszédfejlesztő mondóka

Zöld erdő (haja)
Sík mező (homloka)
Pillangó (szemei)
Szuszogó (orra)
Tátogó (szája)
Itt lemegy (nyakához)
Itt megáll (hasához)
Itt a kulacs, itt igyál!

22# Beszédfejlesztő mondóka

Hüvelykujjam almafa,
mutatóujjam megrázta,
középső ujjam felszedte,
gyűrűsujjam hazavitte,
a kisujjam mind megette,
megfájdulta hasa tőle! (végig mutatjuk az ujjainkat, végül a hasunkon körzünk a kezünkkel)

23# Beszédfejlesztő mondóka

Dombon állt egy házikó, (ujjainkkal házat rajzolunk a levegőbe)
házikóban ládikó. (ládikó tetejét és oldalát rajzoljuk a levegőbe)
Ládikóban egy kerek tálca, (egy kört rajzolunk)
a tálcán meg öt pogácsa. (tenyerünkkel ötöt mutatunk)
Arra járt az egérke, (mutatóujjunkkal pici füleket mutatunk)
mind megette ebédre. (hasunkon körkörös mozdulatok)

24# Beszédfejlesztő mondóka

Mozgatja a fejecskéjét, (forgatjuk a fejünket erre-arra)
mozgatja a kezecskéjét. (felemelt tenyerünket forgatjuk)
Hajlik jobbra, hajlik balra, (csípőre tett kézzel hajolunk erre-arra)
gyere …(Peti) kezdjük újra! (tapsolunk)

25# Beszédfejlesztő mondóka

Ilyen a nagy óriás:
nyújtózkodjunk kis pajtás. (lábujjhegyre állunk és nyújtózkodunk felfele)
Ilyen a kicsi törpe:
guggoljunk le a földre. (leguggolunk)

26# Beszédfejlesztő mondóka

Ujjaimat mutogatom, (mozgatjuk az ujjainkat felemelt kézzel)
közben vígan mondogatom: (mosolygunk)
kifordítom, befordítom, (tenyerek kifelé, aztán befelé néznek)
felfordítom, lefordítom, (tenyér felfelé, aztán lefelé)
zongorázok, furulyázok, (ujjainkkal zongora és furulya utánzás)
hegedülök, gitározok. (mintha hegedülnénk, gitároznánk az ujjainkkal)
Ügyesebb lett a kezem (öklünket nyitjuk és zárjuk)
a tornát befejezem. (tapsolunk)

27# Beszédfejlesztő mondóka

Baglyocska hunyorog, (hüvelykujjunkkal és mutatóujjunkkal kis kört formázunk és a szemünk elé tesszük)
farönkön kuporog. (keresztbe tesszük a karjainkat és átöleljük magunkat)
nagy fejét forgatja,
hol erre, hol arra. (jobbra-balra forgatjuk a fejünket)
Izeg-mozog, toporog, tipi-topi, top, top, top. (toporgunk)
Szegény bagoly nappal vak, (szemünk elé tesszük a kezünket)
a toronyban fészket rak. (mutatjuk a fészket magunk körül)
Éjjel jár el vadászni, (mintha repülnénk a karjainkkal)
egereket találni. (mintha lekapnánk az egeret az ujjainkkal)

28# Beszédfejlesztő mondóka

Répa, répa. cukorrépa,
lesz belőle jó cukorka.
Enni sokat nem szabad,
mert elromlik a fogad.

29# Beszédfejlesztő mondóka

Gyülekeznek a felhők, (mozgatjuk az ujjainkat a fejünk felett)
esik az eső. (levegőben zongorázunk)
Kopog a jég. (kopogunk)
Dörög az ég. (ököllel ütjük a padlót vagy asztalt)
Villámlik, (magasba emeljük a karjainkat)
lecsap, (a padlóra vagy az asztalra ütünk tenyérrel)
kisütött a nap. (magasba emeljük a karjainkat, ujjainkat széttárjuk)

30# Beszédfejlesztő mondóka

Hó fedi be a ház küszöbét, (megérintjük a száját)
hó lepi el a kapukilincset, (megérintjük az orrát)
hó ül a járdán, hó ül a bokron, (finoman megpöcköljük a füleit)
söpörjük el, hadd kavarogjon. (összeborzoljuk a haját)

31# Beszédfejlesztő mondóka

Télen hóbozontos, (megborzoljuk a haját)
tavasszal bimbózós, (meghúzzuk a fülét)
nyáron fűzfalombos, (lesimítjuk a szempilláit)
ősszel ázós-fázós. (összebújunk, átöleljük egymást)

32# Beszédfejlesztő mondóka

Húzzuk a szekeret, (húzást utánzunk)
forgatjuk a kereket. (körzünk a karjainkkal)
Vezetjük az autót, (mintha fognánk a kormányt és mozgatnánk azt)
becsapjuk az ajtót. (laza tenyérmozgatás)
Hétfőre, keddre,
lépj az emeletre.
Egy, kettő, három,
ezt a lépcsőt járom. (magas térdemeléssel helyben járunk)
Egy, kettő, három, (egyesével nyitjuk ki az ujjainkat, számolunk)
apukámat várom. (tapsolunk)

33# Beszédfejlesztő mondóka

Mit csinál a kis kezem?
Simogat kedvesen,
Ütöget mérgesen,
Csiklandoz viccesen,
Csípked hegyesen,
Táncol ügyesen.
Na mit csinál a kis kezem?
Te is tudod, mondd velem!

Letölthető beszédfejlesztő mondókák gyerekeknek (PDF)

Itt találod a letölthető beszédfejlesztő mondóka pdf-et! A pdf segítségével még könnyebb lesz a mondókák tanulása. Ebben pdf-ben össze vannak foglalva a legismertebb mondókák, amik segíthetik a gyerekek beszédfejlesztését.

Beszéd fejlesztő mondókák pdf ↓

 

Nyelvtörők

Beszédfejlesztő mondókák gyerekeknek

hirdetés